Rakennuspalvelu T. Kiljunen

Maan­rakennusta, purku­töitä ja raskaan kalus­ton huoltoa, korjausta sekä kulje­tusta koko Suomen alueella

Toteutamme sekä suuret että pienet purku­työt ja maan­rakennus­työt, raskaan kaluston huollot, kor­jaukset ja erikois­kuljetukset, kivi­aineksen murs­kaukset ja seu­lonnattimantti­poraus­työt sekä kivi­aines­toimitukset.

Toimi­alueemme kattaa koko Suomen, kiviainesalueet, korjaamo ja toimisto sijaitsevat Etelä-Karjalassa, Lemillä. Moni­puolisen kalus­tomme ja moni­taitoisen henki­löstömme ansiosta voimme palvella yksityi­siä koti­talouksia, yritys­asiak­kaita ja julki­sen sektorin asiak­kaita kilpailukykyisesti ja ammattitaidolla.