Maanrakennus Etelä-Karjalassa ja koko Suomessa

Suurten kohteiden maanraken­nusta ja yksityis­henkilöiden talopro­jektien pohjia

Olemme erikois­tuneet suuriin maan­rakennus­töihin ja teemme niitä koko Suomen alueella, etenkin Etelä-Karjalassa, Itä-Suomessa ja Etelä-Suomessa. Maanrakennus­kohteemme vaihtelevat kokoluo­kaltaan voimak­kaasti, sillä toteutamme maan­rakennustöi­tä aina pienistä yksityis­henkilöiden kotipihoista ja talonra­kennuksen pohja­töistä, suurten teollisuus­hallien maan­rakennus­töihin asti. Maan­rakennuksessa käytet­tävä kalustomme on huippu­luokkaa, joten kaikki maanrakennus­työt toteutuvat tehok­kaasti nyky­aikaisilla työ­koneilla.

Olemme toteuttaneet useita suuren mitta­kaavan maan­rakennus­töitä, aina useiden hehtaarien kenttiin asti. 

Yksityisille kotita­louksille toteutamme talora­kennuksen pohjatöiden lisäksi piharaken­tamista.

Haluatko kysyä jotain maan­rakennus­palveluihimme liittyen?

Ota meihin yhteyttä ja pyydä tarjous!