Kiviaineen murskaus ja seulonta

Mää­rätyn kokoista kiviai­nesta rakennusaine­teollisuu­teen ja maan­rakennuk­seen

Murskaamme kiviä, betonia ja asfaltti­kappaleita, joista voimme seuloa asiak­kaillemme määrätyn kokoista kiviainesta rakennus­aineteolli­suuden ja maanra­kennuksen tarpeisiin. Toimimme koko Suomen alueella.

Tarvitsetko kiven tai asfaltin murs­kausta tai seulon­taa?

Ota meihin yhteyttä, niin autamme mielellämme!