Purkutyöt koko Suomen alueella

Suuret ja pienet purku­työt sekä käsin­purut

Jokainen purettava kiinteis­tö on erilainen. Tästä syystä tarjoamme purkupalve­luita purettavan kohteen mukaan, aina hellä­varaisesta käsin­purusta rajumpaan suurpurkuun asti. Monipuolisen kalustomme ansiosta pääsemme kulkemaan myös haasta­vampiin kohteisiin, kuten metsämö­keille, vaikka maasto olisikin vaikea­kulkuista.

Haitta-ainekartoitukset, haitta-ainepurut ja asbestipurut

Toteutamme myös haitta-ainepurkuja ja asbestipurkuja. Mikäli epäillään, että purettavassa kiinteistössä saattaa olla vaarallista haitta-ainetta, on ennen purkua suoritettava haitta-ainekartoitus. Haitta-ainekartoitusten ja -purkujen lisäksi teemme vaativatkin asbestipurut.

Toimimme koko Suomen alueella. Teemme purku-urakoita myös alihan­kintana.

Huolehdimme aina kierrätyk­sestä ja jätteiden käsitte­lystä

Purkupal­veluumme sisäl­tää itse purku­työn lisäksi purku­jätteen poiskul­jetuksen. Hoidamme myös jät­teiden kier­rätykset.

Haluatko kysyä jotain purku­palve­luihimme liittyen?

Ota yhteyttä ja kysy lisää tai pyy­dä suoraan tarjous!