Maanrakennusta jo vuodesta 2008 

Purkutyöt ja maan­rakennus­työt koko Suomessa

Teemme kaiken­kokoiset purku­työt ja maan­rakennus­työt, raskaan kalus­ton huolto- ja korjaus­työt sekä erikois­kuljetukset, kiviaines­murskaus- ja kiviaines­seulonta­työt sekä timantti­poraukset koko Suomen alueella, etenkin Itä- ja Etelä-Suomessa. Palvelemme yksi­tyisiä koti­talouksia, suuria ja pieniä yrityksiä sekä yksi­tyisen sektorin toimijoita ja kuntia. 

Rakennuspalvelu T. Kiljunen on perus­tettu vuonna 2008 Lemillä. Toimi­paikkamme sijaitsee Kuukan­niemessä. Teemme omassa erinomaisesti varustel­lussa hal­lissamme raskaan kaluston huolto- ja korjaus­töitä. Hallistamme löytyy kaikki raskaan kaluston kor­jaukseen ja huoltoon tarvit­tavat vä­lineet ja laitteet, kuten hydrauli­prässi, hitsaus­kone ja paine­ilmalaitteet.

Koko Suomen alueella toimiva ammatti­taitoinen henki­löstö ja laaja työ­kalusto

Työllis­tämme noin 40 työnteki­jää (v. 2013). Henkilös­tömme koostuu monitai­toisista, ympäri Suomea sijoit­tuvista osaajista. Näin voimme palvella asiak­kaitamme kilpailukykyisesti ja tehokkaasti koko Suomessa. Kalustomme on alan huippua, johon kuuluu erilaisia kaivin­koneita, pyörä­kuormaajia, kuorma-autoja, seuloja, murs­kaimia, dump­pereita, höyliä ja metsä­koneita.

Haluatko kysyä jotain palve­luihimme liittyen vai haluatko suo­raan tar­jouksen?

Ota yhteyttä!